เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,460.612,580.232,455.28436.00426.00727.0082.28 %83.49 %70.39 %
ตุลาคม2,590.562,634.752,302.11596.00779.00564.0076.99 %70.43 %75.50 %
พฤศจิกายน2,616.882,471.892,220.74595.00748.00606.0077.26 %69.74 %72.71 %
ธันวาคม2,105.411,923.342,132.16452.00536.00540.0078.53 %72.13 %74.67 %
มกราคม2,465.152,512.432,021.84419.00536.00511.0083.00 %78.67 %74.73 %
กุมภาพันธ์2,275.502,275.142,013.70394.00584.00594.0082.69 %74.33 %70.50 %
มีนาคม2,653.312,860.962,773.79536.00692.00736.0079.80 %75.81 %73.47 %
เมษายน2,655.632,815.212,131.41566.00912.00490.0078.69 %67.60 %77.01 %
พฤษภาคม2,739.192,483.082,383.76816.00704.00679.0070.21 %71.65 %71.52 %
มิถุนายน2,482.102,725.492,639.08502.00822.00720.0079.78 %69.84 %72.72 %
กรกฎาคม2,529.732,473.692,454.83650.00669.00606.0074.31 %72.96 %75.31 %
สิงหาคม2,535.402,589.162,585.70556.00675.00603.0078.07 %73.93 %76.68 %
รวม 6 เดือน14,514.1114,397.7813,145.832,892.003,609.003,542.0080.07 %74.93 %73.06 %
รวม 12 เดือน30,109.4730,345.3728,114.406,518.008,083.007,376.0078.35 %73.36 %73.76 %