เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,701.462,721.652,896.13919.00981.001,087.0065.98 %63.96 %62.47 %
ตุลาคม2,799.302,819.202,504.821,009.00879.001,114.0063.96 %68.82 %55.53 %
พฤศจิกายน2,900.452,721.962,677.92866.00768.00791.0070.14 %71.79 %70.46 %
ธันวาคม2,432.462,263.622,448.62839.00618.00773.0065.51 %72.70 %68.43 %
มกราคม2,838.792,888.862,364.96747.00817.00649.0073.69 %71.72 %72.56 %
กุมภาพันธ์2,764.512,591.722,389.76793.00758.00700.0071.31 %70.75 %70.71 %
มีนาคม3,050.283,112.133,186.721,069.00976.00993.0064.95 %68.64 %68.84 %
เมษายน2,750.572,633.142,404.17971.001,063.00953.0064.70 %59.63 %60.36 %
พฤษภาคม2,928.582,663.652,577.901,051.001,129.00955.0064.11 %57.61 %62.95 %
มิถุนายน2,834.372,843.272,872.15924.00999.001,144.0067.40 %64.86 %60.17 %
กรกฎาคม2,776.202,728.872,579.23961.00922.001,165.0065.38 %66.21 %54.83 %
สิงหาคม2,849.852,682.023,085.47997.00889.001,145.0065.02 %66.85 %62.89 %
รวม 6 เดือน16,436.9716,007.0115,282.215,173.004,821.005,114.0068.53 %69.88 %66.54 %
รวม 12 เดือน33,626.8232,670.0931,987.8511,146.0010,799.0011,469.0066.85 %66.95 %64.15 %