เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,711.632,727.312,970.751,529.001,238.001,631.0043.61 %54.61 %45.10 %
ตุลาคม2,782.272,885.372,404.691,490.001,334.001,530.0046.45 %53.77 %36.37 %
พฤศจิกายน2,779.792,340.362,513.241,230.00957.00903.0055.75 %59.11 %64.07 %
ธันวาคม2,202.272,132.102,147.15936.00724.00726.0057.50 %66.04 %66.19 %
มกราคม2,501.852,592.522,029.46748.00889.00821.0070.10 %65.71 %59.55 %
กุมภาพันธ์2,714.982,553.342,214.66885.00808.00580.0067.40 %68.36 %73.81 %
มีนาคม2,995.083,117.903,166.041,729.001,090.001,209.0042.27 %65.04 %61.81 %
เมษายน2,896.952,960.642,643.242,355.002,428.001,706.0618.71 %17.99 %35.46 %
พฤษภาคม3,179.203,370.802,714.681,773.002,492.001,700.0744.23 %26.07 %37.37 %
มิถุนายน2,986.512,982.822,948.641,390.002,040.001,640.0053.46 %31.61 %44.38 %
กรกฎาคม2,828.923,029.522,674.871,300.002,010.002,118.0054.05 %33.65 %20.82 %
สิงหาคม2,826.512,845.472,928.451,067.012,000.001,508.0062.25 %29.71 %48.51 %
รวม 6 เดือน15,692.7915,231.0014,279.956,818.005,950.006,191.0056.55 %60.93 %56.65 %
รวม 12 เดือน33,405.9633,538.1531,355.8716,432.0118,010.0016,072.1350.81 %46.30 %48.74 %