เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,688.712,751.632,941.921,262.00806.00762.0053.06 %70.71 %74.10 %
ตุลาคม3,005.152,809.482,583.331,373.00836.00718.0054.31 %70.24 %72.21 %
พฤศจิกายน2,737.322,663.842,683.05780.001,014.00744.0071.50 %61.93 %72.27 %
ธันวาคม2,316.622,114.262,416.10817.00766.00404.0064.73 %63.77 %83.28 %
มกราคม2,743.262,616.452,303.28670.00552.00536.0075.58 %78.90 %76.73 %
กุมภาพันธ์2,467.512,478.872,325.08694.00644.00507.0071.87 %74.02 %78.19 %
มีนาคม3,097.483,232.473,173.59966.001,146.001,016.0068.81 %64.55 %67.99 %
เมษายน3,292.063,024.892,272.051,152.001,156.00671.0065.01 %61.78 %70.47 %
พฤษภาคม2,927.412,748.222,688.291,416.001,206.001,021.0051.63 %56.12 %62.02 %
มิถุนายน2,534.923,070.372,900.50856.001,095.00983.0066.23 %64.34 %66.11 %
กรกฎาคม2,722.312,715.722,690.59778.00943.001,068.0071.42 %65.28 %60.31 %
สิงหาคม2,600.142,655.943,036.25554.00892.001,024.0078.69 %66.41 %66.27 %
รวม 6 เดือน15,958.5715,434.5315,252.765,596.004,618.003,671.0064.93 %70.08 %75.93 %
รวม 12 เดือน33,132.8932,882.1432,014.0311,318.0011,056.009,454.0065.84 %66.38 %70.47 %