เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,815.802,927.433,083.85500.00500.00500.0082.24 %82.92 %83.79 %
ตุลาคม2,828.512,989.062,677.27480.00460.00340.0083.03 %84.61 %87.30 %
พฤศจิกายน2,746.642,804.172,814.13470.00420.00420.0082.89 %85.02 %85.08 %
ธันวาคม2,647.542,507.372,381.18450.00300.00260.0083.00 %88.04 %89.08 %
มกราคม2,789.132,477.882,512.67340.00340.00240.0087.81 %86.28 %90.45 %
กุมภาพันธ์2,616.202,640.372,552.38360.00340.00260.0086.24 %87.12 %89.81 %
มีนาคม2,897.873,229.613,407.97600.00600.00500.0079.30 %81.42 %85.33 %
เมษายน3,045.263,193.802,536.78540.00640.00400.0082.27 %79.96 %84.23 %
พฤษภาคม3,244.792,866.822,810.77680.00680.00620.0079.04 %76.28 %77.94 %
มิถุนายน2,967.433,193.512,995.21560.00500.00600.0081.13 %84.34 %79.97 %
กรกฎาคม2,999.652,938.272,689.95460.00480.00700.0084.66 %83.66 %73.98 %
สิงหาคม2,985.952,923.403,126.25500.00460.00800.0083.25 %84.26 %74.41 %
รวม 6 เดือน16,443.8216,346.2816,021.482,600.002,360.002,020.0084.19 %85.56 %87.39 %
รวม 12 เดือน34,584.7734,691.6933,588.415,940.005,720.005,640.0082.82 %83.51 %83.21 %