เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,700.306,705.277,106.834,849.005,080.005,322.0027.63 %24.24 %25.11 %
ตุลาคม7,824.867,185.037,399.047,666.005,072.004,238.002.03 %29.41 %42.72 %
พฤศจิกายน6,566.657,216.607,153.043,142.004,624.004,245.0052.15 %35.93 %40.65 %
ธันวาคม6,912.067,324.506,863.312,824.004,162.004,377.0059.14 %43.18 %36.23 %
มกราคม7,374.428,181.316,269.844,255.004,045.003,460.0042.30 %50.56 %44.82 %
กุมภาพันธ์5,929.347,569.406,309.654,518.006,487.004,721.0023.80 %14.30 %25.18 %
มีนาคม7,308.556,894.486,912.894,601.003,800.005,255.0037.05 %44.88 %23.98 %
เมษายน7,678.187,324.886,024.327,031.006,065.004,324.008.43 %17.20 %28.22 %
พฤษภาคม7,081.176,916.765,189.255,222.005,532.002,993.0026.26 %20.02 %42.32 %
มิถุนายน7,132.016,715.216,517.844,577.004,813.004,688.0035.82 %28.33 %28.07 %
กรกฎาคม7,310.356,437.856,687.535,099.004,056.004,248.0030.25 %37.00 %36.48 %
สิงหาคม6,509.978,320.316,583.013,665.005,577.003,699.0043.70 %32.97 %43.81 %
รวม 6 เดือน41,307.6344,182.1141,101.7127,254.0029,470.0026,363.0034.02 %33.30 %35.86 %
รวม 12 เดือน84,327.8686,791.6079,016.5557,449.0059,313.0051,570.0031.87 %31.66 %34.74 %