เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,336.723,207.643,242.231,428.001,359.001,612.1957.20 %57.63 %50.28 %
ตุลาคม3,485.323,406.162,942.671,223.051,365.571,316.0064.91 %59.91 %55.28 %
พฤศจิกายน3,498.173,196.312,965.811,185.341,164.521,248.5166.12 %63.57 %57.90 %
ธันวาคม2,901.252,747.772,718.58877.00851.59819.3069.77 %69.01 %69.86 %
มกราคม3,303.073,112.942,484.43791.671,089.24714.0676.03 %65.01 %71.26 %
กุมภาพันธ์3,109.152,974.802,519.84878.001,131.75991.3071.76 %61.96 %60.66 %
มีนาคม3,456.293,675.263,354.41936.442,126.001,204.5072.91 %42.15 %64.09 %
เมษายน3,487.313,635.832,982.981,678.001,956.001,462.3351.88 %46.20 %50.98 %
พฤษภาคม3,711.143,263.123,040.771,830.002,068.001,882.3550.69 %36.63 %38.10 %
มิถุนายน3,524.573,520.203,697.851,548.001,973.001,611.2056.08 %43.95 %56.43 %
กรกฎาคม3,372.313,493.953,344.241,500.001,725.471,672.7555.52 %50.62 %49.98 %
สิงหาคม3,297.683,216.803,497.721,172.431,674.421,641.3364.45 %47.95 %53.07 %
รวม 6 เดือน19,633.6818,645.6216,873.566,383.066,961.676,701.3667.49 %62.66 %60.28 %
รวม 12 เดือน40,482.9839,450.7836,791.5315,047.9318,484.5616,175.8262.83 %53.15 %56.03 %