เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,895.222,766.892,934.07987.00909.90903.0065.91 %67.11 %69.22 %
ตุลาคม2,963.452,926.982,568.041,013.00804.001,039.0065.82 %72.53 %59.54 %
พฤศจิกายน2,953.082,777.392,479.11807.00613.00407.0072.67 %77.93 %83.58 %
ธันวาคม2,363.082,202.302,294.75597.00408.00351.0074.74 %81.47 %84.70 %
มกราคม2,656.672,766.062,095.78613.00422.00382.0076.93 %84.74 %81.77 %
กุมภาพันธ์2,786.922,531.092,294.13540.00438.00339.0080.62 %82.70 %85.22 %
มีนาคม3,187.783,178.883,096.821,344.00576.00695.0057.84 %81.88 %77.56 %
เมษายน3,101.642,731.152,570.521,483.001,076.001,096.0052.19 %60.60 %57.36 %
พฤษภาคม3,273.562,994.782,758.421,314.001,353.001,280.0059.86 %54.82 %53.60 %
มิถุนายน3,079.723,197.573,004.871,122.001,340.001,482.0063.57 %58.09 %50.68 %
กรกฎาคม2,918.343,122.932,715.971,184.001,288.001,718.0059.43 %58.76 %36.74 %
สิงหาคม2,912.982,917.052,971.08955.001,131.001,299.0067.22 %61.23 %56.28 %
รวม 6 เดือน16,618.4215,970.7114,665.884,557.003,594.903,421.0072.58 %77.49 %76.67 %
รวม 12 เดือน35,092.4434,113.0731,783.5611,959.0010,358.9010,991.0065.92 %69.63 %65.42 %