เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,006.402,865.892,935.25981.001,245.00988.0067.37 %56.56 %66.34 %
ตุลาคม3,172.052,921.052,600.05947.001,231.00988.0070.15 %57.86 %62.00 %
พฤศจิกายน3,100.272,821.222,560.041,131.001,213.00786.0063.52 %57.00 %69.30 %
ธันวาคม3,184.372,350.072,549.991,036.00937.00911.0067.47 %60.13 %64.27 %
มกราคม2,976.753,091.332,456.21979.001,059.00729.0067.11 %65.74 %70.32 %
กุมภาพันธ์2,442.072,791.262,489.641,167.001,147.00748.0052.21 %58.91 %69.96 %
มีนาคม3,202.663,328.603,300.381,325.001,182.001,005.0058.63 %64.49 %69.55 %
เมษายน2,784.173,158.282,517.521,293.001,660.001,080.0053.56 %47.44 %57.10 %
พฤษภาคม3,255.222,833.283,271.901,405.001,383.001,138.0056.84 %51.19 %65.22 %
มิถุนายน2,991.023,002.673,798.911,183.001,093.001,179.0060.45 %63.60 %68.96 %
กรกฎาคม2,929.303,001.374,034.211,132.001,110.001,571.0061.36 %63.02 %61.06 %
สิงหาคม2,997.842,728.544,094.721,243.00991.001,268.0058.54 %63.68 %69.03 %
รวม 6 เดือน17,881.9116,840.8215,591.186,241.006,832.005,150.0065.10 %59.43 %66.97 %
รวม 12 เดือน36,042.1234,893.5636,608.8213,822.0014,251.0012,391.0061.65 %59.16 %66.15 %