เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,577.944,410.074,700.953,304.002,656.003,023.0027.83 %39.77 %35.69 %
ตุลาคม4,670.174,353.274,027.712,952.002,968.003,222.0036.79 %31.82 %20.00 %
พฤศจิกายน4,381.104,473.334,185.572,795.002,968.002,634.0036.20 %33.65 %37.07 %
ธันวาคม4,705.833,831.703,827.913,032.002,525.002,417.0035.57 %34.10 %36.86 %
มกราคม4,363.634,694.724,074.113,061.002,525.002,094.0029.85 %46.22 %48.60 %
กุมภาพันธ์3,939.334,124.164,042.083,073.002,925.002,414.0021.99 %29.08 %40.28 %
มีนาคม4,552.816,704.514,376.773,427.003,202.002,463.0024.73 %52.24 %43.73 %
เมษายน4,731.515,114.543,612.292,771.003,844.002,830.0041.44 %24.84 %21.66 %
พฤษภาคม4,580.834,502.043,678.403,236.003,438.002,008.0029.36 %23.63 %45.41 %
มิถุนายน4,574.184,211.734,093.573,038.003,006.001,900.0033.58 %28.63 %53.59 %
กรกฎาคม4,180.473,974.223,688.532,996.003,280.002,284.0028.33 %17.47 %38.08 %
สิงหาคม4,196.634,205.013,635.272,728.002,625.001,932.0035.00 %37.57 %46.85 %
รวม 6 เดือน26,638.0025,887.2524,858.3318,217.0016,567.0015,804.0031.61 %36.00 %36.42 %
รวม 12 เดือน53,454.4354,599.3047,943.1636,413.0035,962.0029,221.0031.88 %34.13 %39.05 %