เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,023.333,023.333,054.931,372.001,351.501,796.0054.62 %55.30 %41.21 %
ตุลาคม3,020.143,086.862,907.761,453.501,605.501,448.5051.87 %47.99 %50.19 %
พฤศจิกายน2,883.222,874.032,895.081,215.501,400.001,160.5057.84 %51.29 %59.91 %
ธันวาคม2,766.302,398.342,427.59893.00752.00826.0067.72 %68.64 %65.97 %
มกราคม2,799.762,862.682,414.70870.00994.50950.0068.93 %65.26 %60.66 %
กุมภาพันธ์2,515.193,154.572,441.86995.00976.001,098.0060.44 %69.06 %55.03 %
มีนาคม3,225.763,422.443,428.351,778.501,695.001,856.5044.87 %50.47 %45.85 %
เมษายน3,310.473,428.262,615.681,794.002,297.001,650.0045.81 %33.00 %36.92 %
พฤษภาคม3,165.273,489.632,810.311,996.002,446.002,396.0036.94 %29.91 %14.74 %
มิถุนายน3,036.053,212.942,551.481,807.002,015.001,940.5040.48 %37.28 %23.95 %
กรกฎาคม2,983.652,956.412,915.851,241.001,826.002,028.0058.41 %38.24 %30.45 %
สิงหาคม2,950.522,976.263,314.431,245.001,796.002,256.5057.80 %39.66 %31.92 %
รวม 6 เดือน17,007.9417,399.8116,141.926,799.007,079.507,279.0060.02 %59.31 %54.91 %
รวม 12 เดือน35,679.6636,885.7533,778.0216,660.5019,154.5019,406.5053.31 %48.07 %42.55 %