เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน21,602.4324,851.9027,591.6812,615.0011,100.1112,038.0041.60 %55.33 %56.37 %
ตุลาคม20,428.8325,818.5920,773.0612,384.0011,790.0014,319.0039.38 %54.34 %31.07 %
พฤศจิกายน20,002.9323,431.8321,212.5011,504.0014,409.006,511.0042.49 %38.51 %69.31 %
ธันวาคม17,246.9921,400.0319,183.8811,283.0012,038.006,073.0034.58 %43.75 %68.34 %
มกราคม16,494.0522,396.3617,523.1412,361.0013,255.006,010.6025.06 %40.82 %65.70 %
กุมภาพันธ์18,712.0722,636.4319,389.0512,321.0011,953.005,989.4634.15 %47.20 %69.11 %
มีนาคม19,831.7526,378.5024,398.3112,325.0018,123.006,099.4937.85 %31.30 %75.00 %
เมษายน20,819.7024,705.6524,820.4912,300.0018,519.906,090.4940.92 %25.04 %75.46 %
พฤษภาคม20,056.2627,091.6925,490.9113,572.0018,400.005,625.0032.33 %32.08 %77.93 %
มิถุนายน19,898.0125,728.5924,484.6912,330.0017,890.005,625.0038.03 %30.47 %77.03 %
กรกฎาคม13,094.7026,134.7724,066.0712,020.0018,978.007,868.208.21 %27.38 %67.31 %
สิงหาคม18,741.2524,539.1824,318.2712,012.0011,953.007,321.2335.91 %51.29 %69.89 %
รวม 6 เดือน114,487.30140,535.14125,673.3172,468.0074,545.1150,941.0636.70 %46.96 %59.47 %
รวม 12 เดือน226,928.97295,113.52273,252.05147,027.00178,409.0189,570.4735.21 %39.55 %67.22 %