เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,557.192,623.752,511.991,548.001,312.001,134.0039.46 %50.00 %54.86 %
ตุลาคม2,749.092,319.722,456.671,367.001,332.001,186.0050.27 %42.58 %51.72 %
พฤศจิกายน2,707.862,697.582,362.851,534.001,087.00971.0043.35 %59.70 %58.91 %
ธันวาคม2,276.442,242.512,273.391,297.001,062.00826.0043.03 %52.64 %63.67 %
มกราคม2,769.362,717.432,363.001,345.001,097.00876.0051.43 %59.63 %62.93 %
กุมภาพันธ์2,537.782,431.552,258.041,294.001,308.00950.0049.01 %46.21 %57.93 %
มีนาคม2,780.482,920.922,912.021,491.001,564.001,157.0046.38 %46.46 %60.27 %
เมษายน2,578.062,878.922,234.011,332.001,706.001,217.0048.33 %40.74 %45.52 %
พฤษภาคม2,900.872,535.522,368.401,640.001,627.001,327.0043.47 %35.83 %43.97 %
มิถุนายน2,650.302,711.272,723.431,452.001,440.001,196.0045.21 %46.89 %56.08 %
กรกฎาคม2,870.292,799.032,566.311,337.001,480.001,358.0053.42 %47.12 %47.08 %
สิงหาคม2,432.562,558.342,620.381,563.001,312.001,142.0035.75 %48.72 %56.42 %
รวม 6 เดือน15,597.7215,032.5414,225.948,385.007,198.005,943.0046.24 %52.12 %58.22 %
รวม 12 เดือน31,810.2831,436.5429,650.4917,200.0016,327.0013,340.0045.93 %48.06 %55.01 %