เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,550.1513,297.2820,945.8219,416.6527,324.2424,510.42-68.11 %-105.49 %-17.02 %
ตุลาคม13,040.9616,023.3720,004.3219,351.8028,298.2721,112.59-48.39 %-76.61 %-5.54 %
พฤศจิกายน11,560.0114,042.6319,702.3717,187.9623,309.1119,281.74-48.68 %-65.99 %2.13 %
ธันวาคม10,026.2713,235.1618,351.5913,778.2516,979.3418,189.76-37.42 %-28.29 %0.88 %
มกราคม10,123.6714,666.1218,458.7515,024.4021,223.2214,207.86-48.41 %-44.71 %23.03 %
กุมภาพันธ์7,764.8415,162.2218,807.8915,814.2020,780.8216,531.51-103.66 %-37.06 %12.10 %
มีนาคม13,609.5917,378.3323,626.0519,379.1228,222.3028,217.40-42.39 %-62.40 %-19.43 %
เมษายน14,369.6713,922.9222,154.1920,970.1220,999.9620,273.83-45.93 %-50.83 %8.49 %
พฤษภาคม14,901.5814,756.7722,875.2421,271.7721,771.1424,095.05-42.75 %-47.53 %-5.33 %
มิถุนายน13,267.3316,419.6822,368.7520,011.0024,662.3223,707.27-50.83 %-50.20 %-5.98 %
กรกฎาคม11,331.6115,688.5322,601.6926,168.8426,799.5022,207.66-130.94 %-70.82 %1.74 %
สิงหาคม10,865.9315,768.8322,928.0824,777.0023,476.4821,346.55-128.02 %-48.88 %6.90 %
รวม 6 เดือน64,065.9086,426.78116,270.74100,573.26137,915.00113,833.88-56.98 %-59.57 %2.10 %
รวม 12 เดือน142,411.61180,361.84252,824.74233,151.11283,846.70253,681.64-63.72 %-57.38 %-0.34 %