เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,987.398,561.278,958.4212,993.0013,346.0012,789.00-0.04 %-55.89 %-42.76 %
ตุลาคม13,502.468,746.518,599.5514,660.0014,181.0012,917.99-8.57 %-62.13 %-50.22 %
พฤศจิกายน12,780.468,083.298,453.0112,040.0013,565.0010,888.015.79 %-67.82 %-28.81 %
ธันวาคม11,836.937,391.487,875.5411,642.999,389.009,683.001.64 %-27.02 %-22.95 %
มกราคม11,669.748,093.477,384.939,415.009,625.0010,519.0019.32 %-18.92 %-42.44 %
กุมภาพันธ์13,049.738,581.618,217.279,515.0010,335.0114,340.0127.09 %-20.43 %-74.51 %
มีนาคม14,093.719,487.779,729.4012,991.0015,131.0119,774.007.82 %-59.48 %-103.24 %
เมษายน15,809.099,741.519,058.5513,864.0013,105.9917,189.0012.30 %-34.54 %-89.75 %
พฤษภาคม15,308.8610,074.349,803.8517,150.0114,004.0120,130.00-12.03 %-39.01 %-105.33 %
มิถุนายน13,967.499,828.529,419.1815,837.0013,535.0019,652.00-13.38 %-37.71 %-108.64 %
กรกฎาคม13,655.399,650.288,864.0613,788.0013,704.0017,557.00-0.97 %-42.01 %-98.07 %
สิงหาคม12,872.669,173.079,054.6611,904.0012,850.0017,706.007.52 %-40.08 %-95.55 %
รวม 6 เดือน75,826.7149,457.6349,488.7270,265.9970,441.0171,137.017.33 %-42.43 %-43.74 %
รวม 12 เดือน161,533.91107,413.12105,418.42155,800.00152,771.02183,145.013.55 %-42.23 %-73.73 %