เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,509.477,588.7710,162.5012,614.3311,563.8612,604.06-67.98 %-52.38 %-24.03 %
ตุลาคม7,653.177,905.729,522.9012,350.5512,722.7611,497.63-61.38 %-60.93 %-20.74 %
พฤศจิกายน7,588.767,588.779,160.5312,312.6811,285.0711,159.56-62.25 %-48.71 %-21.82 %
ธันวาคม7,743.587,210.108,727.4811,502.619,548.209,407.47-48.54 %-32.43 %-7.79 %
มกราคม7,400.407,910.307,303.249,912.9910,594.297,699.43-33.95 %-33.93 %-5.42 %
กุมภาพันธ์8,046.457,828.668,053.7712,031.9011,594.348,969.47-49.53 %-48.10 %-11.37 %
มีนาคม8,329.768,534.5710,042.7014,892.6514,723.7713,309.55-78.79 %-72.52 %-32.53 %
เมษายน8,435.968,316.259,417.7312,659.1710,084.0611,373.00-50.06 %-21.26 %-20.76 %
พฤษภาคม8,228.528,542.108,659.9714,299.3710,819.128,793.65-73.78 %-26.66 %-1.54 %
มิถุนายน7,992.448,052.688,843.4114,394.4112,162.2610,445.46-80.10 %-51.03 %-18.12 %
กรกฎาคม7,759.847,981.308,313.5711,380.4913,146.419,797.09-46.66 %-64.72 %-17.84 %
สิงหาคม7,723.337,914.798,672.5312,179.1413,902.068,095.23-57.69 %-75.65 %6.66 %
รวม 6 เดือน45,941.8346,032.3252,930.4270,725.0667,308.5261,337.62-53.94 %-46.22 %-15.88 %
รวม 12 เดือน94,411.6895,374.01106,880.33150,530.29142,146.20123,151.60-59.44 %-49.04 %-15.22 %