เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,513.804,710.344,623.878,963.617,780.006,000.0028.37 %-65.17 %-29.76 %
ตุลาคม12,622.964,678.344,056.818,294.789,032.708,231.4034.29 %-93.07 %-102.90 %
พฤศจิกายน11,810.774,112.064,050.708,016.057,598.004,620.3032.13 %-84.77 %-14.06 %
ธันวาคม11,307.883,642.343,597.406,494.254,961.704,888.8042.57 %-36.22 %-35.90 %
มกราคม10,914.254,302.093,327.657,233.005,845.803,033.0033.73 %-35.88 %8.85 %
กุมภาพันธ์11,810.054,279.653,948.605,837.305,302.703,505.0050.57 %-23.91 %11.23 %
มีนาคม13,571.764,952.334,605.698,767.456,236.302,890.9935.40 %-25.93 %37.23 %
เมษายน13,881.884,740.344,343.579,579.956,171.702,811.9930.99 %-30.20 %35.26 %
พฤษภาคม13,440.005,322.124,460.9610,634.706,171.702,780.0020.87 %-15.96 %37.68 %
มิถุนายน13,620.404,936.494,284.879,491.856,000.002,780.0030.31 %-21.54 %35.12 %
กรกฎาคม12,898.795,001.954,547.489,330.006,150.502,720.0027.67 %-22.96 %40.19 %
สิงหาคม12,402.684,709.064,603.467,980.706,060.002,536.2335.65 %-28.69 %44.91 %
รวม 6 เดือน70,979.7125,724.8223,605.0344,838.9940,520.9030,278.5036.83 %-57.52 %-28.27 %
รวม 12 เดือน150,795.2255,387.1150,451.06100,623.6477,311.1046,797.7133.27 %-39.58 %7.24 %