เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,926.7417,662.145,882.301.0022,663.0024,181.0099.99 %-28.31 %-311.08 %
ตุลาคม17,794.4417,728.295,752.0614,117.0021,611.0020,857.0020.67 %-21.90 %-262.60 %
พฤศจิกายน18,222.1417,463.695,773.7723,539.0020,946.0022,341.00-29.18 %-19.94 %-286.94 %
ธันวาคม16,023.3915,103.075,556.7117,028.0018,425.0018,167.00-6.27 %-22.00 %-226.94 %
มกราคม17,947.0918,290.905,535.0020,335.0022,311.0018,323.00-13.31 %-21.98 %-231.04 %
กุมภาพันธ์16,388.9416,388.945,773.7721,208.0018,799.0020,948.00-29.40 %-14.71 %-262.81 %
มีนาคม18,720.5419,666.156,055.9422,127.0022,007.0021,955.00-18.20 %-11.90 %-262.54 %
เมษายน17,377.2719,382.055,990.8322,340.0023,108.0022,144.00-28.56 %-19.22 %-269.63 %
พฤษภาคม15,520.3216,320.266,055.9424,411.0017,767.0022,739.00-57.28 %-8.86 %-275.48 %
มิถุนายน14,747.1618,978.536,121.0623,848.0018,761.0021,111.00-61.71 %1.15 %-244.89 %
กรกฎาคม18,588.2416,693.576,012.5322,397.0020,100.0023,075.00-20.49 %-20.41 %-283.78 %
สิงหาคม17,992.8917,536.465,925.7121,003.001.0017,389.00-16.73 %99.99 %-193.45 %
รวม 6 เดือน104,302.74102,637.0334,273.6196,228.00124,755.00124,817.007.74 %-21.55 %-264.18 %
รวม 12 เดือน207,249.16211,214.0570,435.62232,354.00226,499.00253,230.00-12.11 %-7.24 %-259.52 %