เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,662.693,949.503,647.302,628.002,730.003,763.0028.25 %30.88 %-3.17 %
ตุลาคม3,663.783,970.543,655.223,339.002,748.002,552.008.86 %30.79 %30.18 %
พฤศจิกายน3,527.903,776.263,370.032,519.002,247.001,916.0028.60 %40.50 %43.15 %
ธันวาคม3,402.053,563.672,968.412,233.001,589.001,805.0034.36 %55.41 %39.19 %
มกราคม3,499.003,759.932,758.742,031.001,678.001,379.0041.95 %55.37 %50.01 %
กุมภาพันธ์3,710.613,952.992,942.751,843.001,682.001,599.0050.33 %57.45 %45.66 %
มีนาคม4,047.053,690.493,514.932,441.002,851.002,863.0039.68 %22.75 %18.55 %
เมษายน4,446.883,902.883,271.502,935.003,258.002,118.0034.00 %16.52 %35.26 %
พฤษภาคม4,112.214,097.103,566.413,166.003,763.003,431.0023.01 %8.15 %3.80 %
มิถุนายน3,928.004,214.493,364.162,638.003,588.002,422.0032.84 %14.87 %28.01 %
กรกฎาคม4,105.944,487.833,231.742,390.003,258.003,331.0041.79 %27.40 %-3.07 %
สิงหาคม3,891.134,168.243,372.342,069.003,099.003,285.0046.83 %25.65 %2.59 %
รวม 6 เดือน21,466.0322,972.8919,342.4514,593.0012,674.0013,014.0032.02 %44.83 %32.72 %
รวม 12 เดือน45,997.2447,533.9239,663.5330,232.0032,491.0030,464.0034.27 %31.65 %23.19 %