เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,050.732,137.993,859.582,922.002,444.003,095.00-42.49 %-14.31 %19.81 %
ตุลาคม2,036.382,192.671,396.442,994.002,775.002,415.00-47.03 %-26.56 %-72.94 %
พฤศจิกายน1,970.041,963.251,388.692,237.002,198.001,583.00-13.55 %-11.96 %-13.99 %
ธันวาคม1,786.651,812.411,246.582,238.001,640.001,576.00-25.26 %9.51 %-26.43 %
มกราคม1,760.331,951.631,157.881,572.001,983.001,266.0010.70 %-1.61 %-9.34 %
กุมภาพันธ์2,050.542,011.771,341.101,591.001,760.001,486.0022.41 %12.51 %-10.80 %
มีนาคม2,183.592,308.061,611.953,101.002,706.002,448.00-42.01 %-17.24 %-51.87 %
เมษายน2,454.272,215.951,593.633,154.002,498.002,438.00-28.51 %-12.73 %-52.98 %
พฤษภาคม2,313.802,463.401,636.773,300.002,400.003,417.00-42.62 %2.57 %-108.76 %
มิถุนายน2,266.682,307.681,572.162,941.003,281.003,549.00-29.75 %-42.18 %-125.74 %
กรกฎาคม2,146.592,316.411,590.753,351.003,202.223,888.00-56.11 %-38.24 %-144.41 %
สิงหาคม2,204.772,160.633,886.062,496.003,102.003,756.00-13.21 %-43.57 %3.35 %
รวม 6 เดือน11,654.6712,069.7210,390.2713,554.0012,800.0011,421.00-16.30 %-6.05 %-9.92 %
รวม 12 เดือน25,224.3725,841.8522,281.5931,897.0029,989.2230,917.00-26.45 %-16.05 %-38.76 %