เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,707.412,667.452,707.415,032.164,234.924,353.52-85.87 %-58.76 %-60.80 %
ตุลาคม2,388.962,380.082,353.446,071.683,675.524,034.12-154.16 %-54.43 %-71.41 %
พฤศจิกายน3,121.203,109.423,132.983,557.9619,459.754,119.32-13.99 %-525.83 %-31.48 %
ธันวาคม2,917.612,815.502,871.753,244.083,734.123,088.48-11.19 %-32.63 %-7.55 %
มกราคม2,315.222,359.572,350.513,734.924,275.023,223.32-61.32 %-81.18 %-37.13 %
กุมภาพันธ์2,378.082,445.242,437.684,287.284,646.454,540.56-80.28 %-90.02 %-86.27 %
มีนาคม2,521.842,676.262,815.644,983.564,194.653,582.76-97.62 %-56.74 %-27.24 %
เมษายน2,634.682,879.702,567.204,374.925,329.965,633.20-66.05 %-85.09 %-119.43 %
พฤษภาคม3,554.996,526.222,668.575,276.284,412.124,116.64-48.42 %32.39 %-54.26 %
มิถุนายน2,583.862,985.222,738.724,558.844,993.025,323.28-76.44 %-67.26 %-94.37 %
กรกฎาคม2,683.618,175.162,961.414,781.963,927.865,133.76-78.19 %51.95 %-73.36 %
สิงหาคม2,522.203,057.413,044.104,134.923,877.564,365.80-63.94 %-26.82 %-43.42 %
รวม 6 เดือน15,828.4815,777.2615,853.7725,928.0840,025.7823,359.32-63.81 %-153.69 %-47.34 %
รวม 12 เดือน32,329.6642,077.2332,649.4154,038.5666,760.9551,514.76-67.15 %-58.66 %-57.78 %