เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,949.872,060.141,973.97257.00351.00539.0086.82 %82.96 %72.69 %
ตุลาคม2,299.542,166.221,821.15312.00369.00249.0086.43 %82.97 %86.33 %
พฤศจิกายน2,230.552,061.071,898.05199.00337.00220.0091.08 %83.65 %88.41 %
ธันวาคม2,242.721,909.011,780.38239.00237.00251.0089.34 %87.59 %85.90 %
มกราคม1,970.162,121.451,763.13150.00382.0078.0092.39 %81.99 %95.58 %
กุมภาพันธ์2,217.991,949.981,914.62196.00447.00219.0091.16 %77.08 %88.56 %
มีนาคม2,396.542,117.522,158.24239.001,080.00498.0090.03 %49.00 %76.93 %
เมษายน2,235.332,046.432,102.52220.00900.00578.0090.16 %56.02 %72.51 %
พฤษภาคม2,267.022,025.201,906.97403.00960.00536.0082.22 %52.60 %71.89 %
มิถุนายน2,284.991,948.062,222.27260.00990.00289.0088.62 %49.18 %87.00 %
กรกฎาคม2,211.412,019.762,139.01274.00990.00304.0087.61 %50.98 %85.79 %
สิงหาคม2,278.911,985.022,149.15541.001,020.00276.0076.26 %48.62 %87.16 %
รวม 6 เดือน12,910.8312,267.8711,151.301,353.002,123.001,556.0089.52 %82.69 %86.05 %
รวม 12 เดือน26,585.0324,409.8623,829.463,290.008,063.004,037.0087.62 %66.97 %83.06 %