เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,753.011,463.732,468.25756.003,933.426,445.2356.87 %-168.73 %-161.13 %
ตุลาคม1,746.851,458.532,323.55750.003,709.194,683.6857.07 %-154.31 %-101.57 %
พฤศจิกายน1,740.491,266.042,340.14725.003,087.284,068.5358.35 %-143.85 %-73.86 %
ธันวาคม1,532.331,169.672,160.44685.002,574.933,868.7855.30 %-120.14 %-79.07 %
มกราคม1,595.501,446.542,032.94750.002,637.333,499.9452.99 %-82.32 %-72.16 %
กุมภาพันธ์1,637.031,509.322,229.55700.002,665.923,297.8257.24 %-76.63 %-47.91 %
มีนาคม1,847.112,300.582,564.12800.006,728.203,954.5356.69 %-192.46 %-54.23 %
เมษายน1,874.882,347.212,505.703,351.006,868.113,812.78-78.73 %-192.61 %-52.16 %
พฤษภาคม1,828.682,253.942,639.753,526.007,799.465,940.27-92.82 %-246.04 %-125.03 %
มิถุนายน2,269.492,547.303,564.007,291.977,291.97-221.30 %-186.26 %
กรกฎาคม2,255.232,488.484,129.807,323.576,039.68-224.74 %-142.71 %
สิงหาคม2,201.432,486.303,674.786,738.506,209.91-206.10 %-149.77 %
รวม 6 เดือน10,005.218,313.8313,554.874,366.0018,608.0725,863.9856.36 %-123.82 %-90.81 %
รวม 12 เดือน21,941.7128,786.5223,411.5861,357.8859,113.12-179.64 %-105.35 %