เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน19,317.5921,917.9524,258.2420,754.205,448.004,752.00-7.44 %75.14 %80.41 %
ตุลาคม19,588.8720,350.8423,829.905,200.005,344.004,320.0073.45 %73.74 %81.87 %
พฤศจิกายน19,058.7420,480.8019,491.514,688.004,472.004,464.0075.40 %78.16 %77.10 %
ธันวาคม17,258.9417,587.6018,905.103,808.003,352.004,160.0077.94 %80.94 %78.00 %
มกราคม18,580.2417,301.8319,222.413,960.004,304.003,920.0078.69 %75.12 %79.61 %
กุมภาพันธ์18,088.8319,272.7923,082.173,848.003,984.004,192.0078.73 %79.33 %81.84 %
มีนาคม19,703.2722,376.1325,119.894,704.005,720.006,464.0076.13 %74.44 %74.27 %
เมษายน20,118.1419,188.0921,551.495,472.005,416.005,784.0072.80 %71.77 %73.16 %
พฤษภาคม21,604.4323,062.8319,883.155,440.005,632.006,176.0074.82 %75.58 %68.94 %
มิถุนายน20,439.7323,215.1321,443.075,080.005,800.006,208.0075.15 %75.02 %71.05 %
กรกฎาคม22,116.3421,016.3435,725.794,752.005,216.005,800.0078.51 %75.18 %83.77 %
สิงหาคม18,853.3318,995.2039,554.634,664.005,112.006,840.0075.26 %73.09 %82.71 %
รวม 6 เดือน111,893.21116,911.81128,789.3342,258.2026,904.0025,808.0062.23 %76.99 %79.96 %
รวม 12 เดือน234,728.45244,765.53292,067.3572,370.2059,800.0063,080.0069.17 %75.57 %78.40 %