เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน60,004.7658,591.9253,603.8113,923.0015,278.0015,278.0076.80 %73.92 %71.50 %
ตุลาคม66,881.1954,033.1856,474.3512,218.0013,061.0012,426.8681.73 %75.83 %78.00 %
พฤศจิกายน56,448.0749,169.4048,149.7811,950.0011,770.0011,357.0978.83 %76.06 %76.41 %
ธันวาคม48,589.7950,254.4945,534.5210,133.009,474.008,734.4779.15 %81.15 %80.82 %
มกราคม49,879.0859,739.4442,403.148,338.0010,892.008,115.1283.28 %81.77 %80.86 %
กุมภาพันธ์57,034.3360,649.7049,203.159,646.0011,410.009,540.6883.09 %81.19 %80.61 %
มีนาคม52,808.6745,021.0663,109.2714,560.0014,099.0014,372.2172.43 %68.68 %77.23 %
เมษายน54,525.3945,743.0151,831.3114,319.0012,858.0012,504.3873.74 %71.89 %75.87 %
พฤษภาคม56,178.80365,735.0652,337.7415,313.0015,282.0014,514.2072.74 %95.82 %72.27 %
มิถุนายน63,131.5248,087.1538,494.8018,035.0014,939.0014,326.5171.43 %68.93 %62.78 %
กรกฎาคม65,574.1550,065.6536,096.4314,747.0014,273.0014,452.9977.51 %71.49 %59.96 %
สิงหาคม63,593.3253,218.9741,429.7912,644.0016,331.0015,349.7880.12 %69.31 %62.95 %
รวม 6 เดือน338,837.22332,438.13295,368.7566,208.0071,885.0065,452.2280.46 %78.38 %77.84 %
รวม 12 เดือน694,649.07940,309.02578,668.09155,826.00159,667.00150,972.2977.57 %83.02 %73.91 %