เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,747.5323,357.7146,326.0417,931.0914,210.6414,550.6641.68 %39.16 %68.59 %
ตุลาคม31,818.3122,151.3913,010.1015,239.3112,108.4212,501.4452.11 %45.34 %3.91 %
พฤศจิกายน32,067.5918,400.0919,331.9114,849.6711,467.3513,133.0153.69 %37.68 %32.07 %
ธันวาคม30,301.158,171.2919,108.0612,464.917,375.2111,220.5158.86 %9.74 %41.28 %
มกราคม29,606.1521,227.749,305.2610,151.0410,411.229,116.2565.71 %50.95 %2.03 %
กุมภาพันธ์31,209.0529,201.1931,081.909,073.6510,777.8310,242.7170.93 %63.09 %67.05 %
มีนาคม31,229.1519,741.8834,143.1315,801.6814,445.8315,096.4049.40 %26.83 %55.78 %
เมษายน15,753.8720,341.6514,818.0315,058.4413,246.9212,042.994.41 %34.88 %18.73 %
พฤษภาคม40,885.3926,548.1225,871.8716,798.1118,512.6716,794.1558.91 %30.27 %35.09 %
มิถุนายน35,040.2448,459.3144,297.8718,931.2015,454.6316,020.5645.97 %68.11 %63.83 %
กรกฎาคม33,944.6434,086.3226,137.4715,203.1016,109.7116,163.5955.21 %52.74 %38.16 %
สิงหาคม19,958.9945,845.1520,936.7913,891.9617,171.5315,790.0030.40 %62.54 %24.58 %
รวม 6 เดือน185,749.78122,509.41138,163.2779,709.6766,350.6770,764.5857.09 %45.84 %48.78 %
รวม 12 เดือน362,562.06317,531.84304,368.43175,394.16161,291.96162,672.2751.62 %49.20 %46.55 %