เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน61,133.3248,460.7161,605.6011,896.0013,397.0013,293.5880.54 %72.35 %78.42 %
ตุลาคม34,088.7737,949.5832,009.1214,173.6014,983.0014,173.6058.42 %60.52 %55.72 %
พฤศจิกายน43,265.9736,864.3542,797.3912,588.8010,429.0012,588.8070.90 %71.71 %70.59 %
ธันวาคม31,206.4732,211.6229,336.4210,104.807,176.1510,104.8067.62 %77.72 %65.56 %
มกราคม34,422.1336,948.6931,388.768,807.208,896.008,807.2074.41 %75.92 %71.94 %
กุมภาพันธ์35,318.8635,987.8333,520.819,349.6010,867.209,349.6073.53 %69.80 %72.11 %
มีนาคม41,611.5331,845.7642,463.6512,878.4014,288.0012,878.4069.05 %55.13 %69.67 %
เมษายน53,236.4227,546.5639,240.0614,238.4014,860.007,855.0073.25 %46.05 %79.98 %
พฤษภาคม46,353.2731,609.0441,656.9815,492.0016,380.0014,860.0066.58 %48.18 %64.33 %
มิถุนายน81,683.6733,316.5341,841.0315,908.007,855.0016,380.0080.52 %76.42 %60.85 %
กรกฎาคม48,061.5229,360.2637,121.7311,563.0019,047.0013,293.0075.94 %35.13 %64.19 %
สิงหาคม45,594.5242,013.8342,525.4513,967.2012,978.0012,900.0069.37 %69.11 %69.67 %
รวม 6 เดือน239,435.52228,422.78230,658.1066,920.0065,748.3568,317.5872.05 %71.22 %70.38 %
รวม 12 เดือน555,976.45424,114.76475,507.00150,967.00151,156.35146,483.9872.85 %64.36 %69.19 %