เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน57,718.0733,221.4467,880.1011,762.649,466.0844,631.1279.62 %71.51 %34.25 %
ตุลาคม56,927.5433,172.2953,109.2112,076.8010,718.1610,205.7178.79 %67.69 %80.78 %
พฤศจิกายน58,749.4116,820.0262,485.319,193.067,702.227,253.4284.35 %54.21 %88.39 %
ธันวาคม50,414.8512,831.9857,333.1910,849.006,540.556,159.1778.48 %49.03 %89.26 %
มกราคม50,841.6124,361.9056,327.075,558.596,816.056,158.1789.07 %72.02 %89.07 %
กุมภาพันธ์57,538.2010,468.1465,321.768,436.625,487.605,086.9485.34 %47.58 %92.21 %
มีนาคม64,871.6516,264.5175,025.87122,345.269,862.994,920.00-88.60 %39.36 %93.44 %
เมษายน70,124.797,195.2969,775.6112,444.828,642.2610,035.8082.25 %-20.11 %85.62 %
พฤษภาคม75,703.958,353.2361,559.8015,432.4510,778.5610,739.6479.61 %-29.03 %82.55 %
มิถุนายน74,805.608,048.7157,893.5714,615.3812,735.3112,440.0480.46 %-58.23 %78.51 %
กรกฎาคม70,842.398,119.7856,010.2110,305.1045,967.3013,758.5285.45 %-466.12 %75.44 %
สิงหาคม69,835.437,817.3254,392.649,612.0945,128.8912,443.4886.24 %-477.29 %77.12 %
รวม 6 เดือน332,189.68130,875.77362,456.6557,876.7146,730.6679,494.5382.58 %64.29 %78.07 %
รวม 12 เดือน758,373.49186,674.61737,114.34242,631.81179,845.97143,832.0168.01 %3.66 %80.49 %