เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,710.824,701.29
ตุลาคม4,790.475,839.573,621.623,331.0024.40 %42.96 %
พฤศจิกายน4,730.315,774.923,500.502,348.0026.00 %59.34 %
ธันวาคม4,177.135,353.823,760.332,548.009.98 %52.41 %
มกราคม4,504.945,119.163,954.243,276.0012.22 %36.01 %
กุมภาพันธ์4,537.875,501.944,489.893,523.001.06 %35.97 %
มีนาคม6,648.023,516.0047.11 %
เมษายน6,242.593,452.0044.70 %
พฤษภาคม6,735.103,512.0047.86 %
มิถุนายน6,242.273,488.0044.12 %
กรกฎาคม6,275.033,421.0045.48 %
สิงหาคม6,318.593,552.0043.78 %
รวม 6 เดือน27,451.5432,290.70
รวม 12 เดือน70,752.30