เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,578.576,758.646,646.0610,719.00-58.60 %
ตุลาคม3,420.386,320.659,462.007,390.527,254.83-176.64 %-14.78 %
พฤศจิกายน3,266.486,364.277,681.148,311.206,086.23-135.15 %4.37 %
ธันวาคม3,242.675,896.337,311.486,286.526,676.92-125.48 %-13.24 %
มกราคม3,084.485,641.056,016.504,763.254,565.44-95.06 %19.07 %
กุมภาพันธ์3,638.346,288.936,646.065,900.386,234.43-82.67 %0.87 %
มีนาคม4,170.637,056.907,106.007,626.5611,011.77-70.38 %-56.04 %
เมษายน4,024.466,871.898,336.006,386.348,579.00-107.13 %-24.84 %
พฤษภาคม4,323.187,148.027,106.007,109.8510,119.00-64.37 %-41.56 %
มิถุนายน4,072.006,865.348,484.005,441.6813,713.00-108.35 %-99.74 %
กรกฎาคม4,079.336,656.527,051.005,441.0013,034.00-72.85 %-95.81 %
สิงหาคม3,936.916,708.837,106.008,399.0014,517.00-80.50 %-116.39 %
รวม 6 เดือน20,230.9237,269.8739,297.9341,536.85-11.45 %
รวม 12 เดือน44,837.4378,577.3779,702.36112,510.62-43.18 %