เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,985.41
ตุลาคม5,070.466,024.36
พฤศจิกายน4,902.965,896.32
ธันวาคม3,896.945,478.96
มกราคม3,974.235,874.21
กุมภาพันธ์4,217.965,941.75
มีนาคม6,068.765,912.22
เมษายน6,186.075,846.33
พฤษภาคม7,927.706,021.33
มิถุนายน7,047.675,932.12
กรกฎาคม6,335.315,861.03
สิงหาคม5,985.415,741.23
รวม 6 เดือน35,201.01
รวม 12 เดือน70,515.27