เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,018.924,202.841,455.631,557.1163.78 %62.95 %
ตุลาคม4,063.983,810.861,500.681,322.4963.07 %65.30 %
พฤศจิกายน3,843.063,950.401,355.631,119.5664.73 %71.66 %
ธันวาคม3,429.983,644.131,255.762,467.9863.39 %32.28 %
มกราคม3,951.993,485.691,133.527,291.4171.32 %-109.18 %
กุมภาพันธ์3,633.453,882.991,212.377,435.7266.63 %-91.49 %
มีนาคม4,308.364,347.481,458.5610,754.2866.15 %-147.37 %
เมษายน4,349.134,235.972,872.311,521.2210,004.6665.02 %-136.18 %
พฤษภาคม4,331.844,415.102,685.521,815.7811,961.9458.08 %-170.93 %
มิถุนายน4,160.714,245.801,656.841,532.7411,955.2363.16 %-181.58 %
กรกฎาคม4,092.874,119.451,326.791,456.9212,311.0664.40 %-198.85 %
สิงหาคม3,962.884,141.861,341.831,600.9710,350.0559.60 %-149.89 %
รวม 6 เดือน22,941.3822,976.917,913.5921,194.2765.51 %7.76 %
รวม 12 เดือน48,147.1748,482.5717,299.7888,531.4964.07 %-82.60 %