เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,374.044,867.424,225.154,394.416,117.063.40 %-25.67 %
ตุลาคม4,016.254,857.075,626.344,394.415,099.71-40.09 %-5.00 %
พฤศจิกายน3,972.284,729.034,385.355,335.243,971.94-10.40 %16.01 %
ธันวาคม3,480.204,496.483,934.112,182.003,858.50-13.04 %14.19 %
มกราคม3,784.504,299.373,385.182,027.932,467.2410.55 %42.61 %
กุมภาพันธ์3,788.525,330.583,936.344,026.243,280.59-3.90 %38.46 %
มีนาคม4,199.455,620.147,190.464,964.44-33.83 %
เมษายน4,250.795,750.305,193.474,431.88-35.28 %
พฤษภาคม4,404.886,494.475,193.474,760.37-47.44 %
มิถุนายน4,033.846,755.495,193.474,714.44-67.47 %
กรกฎาคม4,137.494,766.636,139.634,537.58-15.21 %
สิงหาคม3,992.495,945.506,117.064,148.72-48.92 %
รวม 6 เดือน23,415.7928,579.9525,492.4722,360.2324,795.04-8.87 %13.24 %
รวม 12 เดือน48,434.7360,825.0057,387.7952,352.47-25.58 %