เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,951.22
ตุลาคม6,311.536,591.22
พฤศจิกายน5,268.286,845.23
ธันวาคม3,313.136,712.36
มกราคม5,004.556,712.36
กุมภาพันธ์4,274.066,821.63
มีนาคม951.406,932.22
เมษายน4,066.846,574.22
พฤษภาคม4,851.436,625.32
มิถุนายน7,306.886,452.11
กรกฎาคม6,957.266,825.12
สิงหาคม7,624.005,986.33
รวม 6 เดือน40,634.02
รวม 12 เดือน80,029.34