เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,414.301,257.431,424.256,301.447,022.597,753.21-345.55 %-458.49 %-444.37 %
ตุลาคม1,405.081,280.211,331.246,282.217,021.906,759.51-347.11 %-448.50 %-407.76 %
พฤศจิกายน1,355.171,199.461,341.675,418.726,764.585,673.64-299.86 %-463.97 %-322.88 %
ธันวาคม1,316.341,086.451,243.105,857.434,870.336,007.02-344.98 %-348.28 %-383.23 %
มกราคม1,291.691,147.411,189.324,711.585,430.714,605.64-264.76 %-373.30 %-287.25 %
กุมภาพันธ์1,393.331,166.831,327.535,153.045,273.424,753.16-269.84 %-351.94 %-258.05 %
มีนาคม1,568.571,296.151,487.767,553.518,172.326,623.37-381.55 %-530.51 %-345.19 %
เมษายน1,694.191,318.191,449.147,573.337,241.205,862.33-347.02 %-449.33 %-304.54 %
พฤษภาคม1,647.531,345.741,509.458,553.288,531.355,482.34-419.16 %-533.95 %-263.20 %
มิถุนายน1,546.861,465.201,449.797,369.9210,426.344,968.32-376.44 %-611.60 %-242.69 %
กรกฎาคม1,547.521,474.371,405.566,811.949,045.264,998.74-340.18 %-513.50 %-255.64 %
สิงหาคม1,473.831,424.581,415.397,570.4110,130.315,214.22-413.66 %-611.11 %-268.39 %
รวม 6 เดือน8,175.917,137.797,857.1133,724.4236,383.5335,552.18-312.49 %-409.73 %-352.48 %
รวม 12 เดือน17,654.4115,462.0216,574.2079,156.8189,930.3168,701.50-348.37 %-481.62 %-314.51 %