เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,635.6317,555.7918,123.7223,018.5024,694.8720,345.39-30.52 %-40.67 %-12.26 %
ตุลาคม16,958.0318,799.4317,632.6015,464.5918,042.6213,259.108.81 %4.03 %24.80 %
พฤศจิกายน17,519.7918,037.9018,044.1318,219.9016,391.0716,760.20-4.00 %9.13 %7.12 %
ธันวาคม17,601.9616,309.7416,621.4212,414.3912,448.6516,760.2029.47 %23.67 %-0.83 %
มกราคม17,475.3217,765.3915,466.9014,456.5015,104.1210,555.9017.27 %14.98 %31.75 %
กุมภาพันธ์20,202.2018,536.2716,874.8016,224.8813,096.9013,485.2019.69 %29.34 %20.09 %
มีนาคม19,929.6119,547.6918,280.9819,507.5917,945.0021,563.192.12 %8.20 %-17.95 %
เมษายน18,844.5818,298.2017,392.2816,934.6016,788.8013,828.3010.14 %8.25 %20.49 %
พฤษภาคม20,428.9717,949.1817,850.4421,255.5416,503.6016,262.40-4.05 %8.05 %8.90 %
มิถุนายน19,529.9217,092.0317,286.5617,443.7918,326.3017,574.2010.68 %-7.22 %-1.66 %
กรกฎาคม19,393.4017,288.3316,795.9019,134.9715,832.4913,408.101.33 %8.42 %20.17 %
สิงหาคม18,973.4117,176.5216,595.7015,004.0120,799.3016,202.3020.92 %-21.09 %2.37 %
รวม 6 เดือน107,392.93107,004.52102,763.5799,798.7699,778.2391,165.997.07 %6.75 %11.29 %
รวม 12 เดือน224,492.82214,356.47206,965.43209,079.26205,973.72190,004.486.87 %3.91 %8.20 %