เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,506.9830,499.7132,600.5618,065.0117,857.4318,433.6840.78 %41.45 %43.46 %
ตุลาคม30,548.1130,606.9430,548.7717,746.7812,712.4713,007.1341.91 %58.47 %57.42 %
พฤศจิกายน33,095.2330,105.6431,346.6922,018.5322,018.5313,031.6233.47 %26.86 %58.43 %
ธันวาคม31,110.5131,114.1529,864.8418,065.0118,065.0111,275.1841.93 %41.94 %62.25 %
มกราคม30,693.5831,054.1028,838.9515,560.0715,560.077,749.1449.31 %49.89 %73.13 %
กุมภาพันธ์32,619.7827,682.6731,802.6414,440.1514,440.1510,818.9455.73 %47.84 %65.98 %
มีนาคม35,154.1533,787.7932,827.5918,842.5617,373.7729,027.3146.40 %48.58 %11.58 %
เมษายน32,635.1829,817.2612,316.5417,751.5714,976.4521,389.9945.61 %49.77 %-73.67 %
พฤษภาคม34,208.7531,197.9610,002.9020,792.7116,995.8514,380.1939.22 %45.52 %-43.76 %
มิถุนายน29,111.9611,797.9421,262.1119,549.7330,289.4932.85 %-156.74 %
กรกฎาคม28,931.3741,249.1819,899.7815,473.2032,260.7746.52 %21.79 %
สิงหาคม32,040.7212,232.7619,999.8518,330.9338,675.2042.79 %-216.16 %
รวม 6 เดือน188,574.19181,063.21185,002.45105,895.55100,653.6674,315.6943.84 %44.41 %59.83 %
รวม 12 เดือน365,950.27305,429.36224,444.13203,353.59240,338.6444.43 %21.31 %