เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,676.953,677.013,570.091,635.001,294.001,864.0055.53 %64.81 %47.79 %
ตุลาคม3,677.333,753.823,397.741,899.001,881.002,067.0048.36 %49.89 %39.17 %
พฤศจิกายน3,510.523,497.403,385.131,873.001,770.001,534.0046.65 %49.39 %54.68 %
ธันวาคม3,369.473,151.723,065.251,513.001,248.001,410.0055.10 %60.40 %54.00 %
มกราคม3,305.473,356.712,929.941,361.00847.001,439.0058.83 %74.77 %50.89 %
กุมภาพันธ์3,523.213,472.083,213.081,354.001,327.001,688.0061.57 %61.78 %47.46 %
มีนาคม3,805.203,894.753,730.131,539.001,906.002,097.0059.56 %51.06 %43.78 %
เมษายน4,202.304,048.283,594.712,264.002,598.002,316.0046.12 %35.82 %35.57 %
พฤษภาคม4,151.054,112.333,865.552,933.163,510.003,281.0029.34 %14.65 %15.12 %
มิถุนายน3,830.823,907.493,668.511,813.003,694.363,216.8852.67 %5.45 %12.31 %
กรกฎาคม3,766.763,881.733,545.541,488.402,388.003,380.0060.49 %38.48 %4.67 %
สิงหาคม3,587.273,638.453,594.651,520.602,045.003,126.0057.61 %43.79 %13.04 %
รวม 6 เดือน21,062.9520,908.7419,561.239,635.008,367.0010,002.0054.26 %59.98 %48.87 %
รวม 12 เดือน44,406.3544,391.7741,560.3221,193.1624,508.3627,418.8852.27 %44.79 %34.03 %