เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,287.783,578.963,416.652,456.443,295.282,902.7678.24 %7.93 %15.04 %
ตุลาคม11,519.633,365.903,030.662,441.002,909.402,307.9678.81 %13.56 %23.85 %
พฤศจิกายน11,125.793,415.463,294.002,606.002,704.562,011.4076.58 %20.81 %38.94 %
ธันวาคม11,437.023,037.783,070.382,250.002,643.521,716.6080.33 %12.98 %44.09 %
มกราคม11,351.043,530.943,100.632,213.442,342.361,594.2080.50 %33.66 %48.58 %
กุมภาพันธ์4,379.443,257.053,030.572,259.402,881.401,955.8848.41 %11.53 %35.46 %
มีนาคม3,653.403,709.673,726.142,580.602,849.242,544.2029.36 %23.19 %31.72 %
เมษายน3,489.913,678.583,033.733,352.043,146.442,567.203.95 %14.47 %15.38 %
พฤษภาคม3,550.763,727.453,221.803,091.723,060.161,573.7212.93 %17.90 %51.15 %
มิถุนายน3,511.693,516.703,638.302,907.323,051.761,557.2017.21 %13.22 %57.20 %
กรกฎาคม3,662.593,380.033,507.532,975.003,111.161,993.5218.77 %7.95 %43.16 %
สิงหาคม3,655.053,480.483,563.173,167.923,071.441,638.1613.33 %11.75 %54.03 %
รวม 6 เดือน61,100.7020,186.0918,942.8914,226.2816,776.5212,488.8076.72 %16.89 %34.07 %
รวม 12 เดือน82,624.1041,679.0039,633.5632,300.8835,066.7224,362.8060.91 %15.86 %38.53 %