เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,874.2114,458.6721,201.6715,039.9011,362.809,873.60-69.48 %21.41 %53.43 %
ตุลาคม8,436.3112,345.2816,284.6810,460.1010,806.909,348.30-23.99 %12.46 %42.59 %
พฤศจิกายน8,399.5412,360.5622,789.1810,771.2010,842.607,754.55-28.24 %12.28 %65.97 %
ธันวาคม8,252.8615,750.3917,538.0911,413.808,654.707,586.25-38.30 %45.05 %56.74 %
มกราคม8,397.1613,397.4812,871.428,297.709,746.106,244.951.18 %27.25 %51.48 %
กุมภาพันธ์8,291.4026,482.7818,471.7912,316.509,511.508,504.25-48.55 %64.08 %53.96 %
มีนาคม8,588.9724,312.5726,624.8210,429.509,843.008,511.90-21.43 %59.51 %68.03 %
เมษายน9,350.1621,284.2016,999.2814,514.6013,586.4010,154.10-55.23 %36.17 %40.27 %
พฤษภาคม8,745.2230,677.7816,835.3113,606.808,379.304,885.80-55.59 %72.69 %70.98 %
มิถุนายน9,939.6328,090.0821,382.9711,847.3010,618.209,241.20-19.19 %62.20 %56.78 %
กรกฎาคม12,217.6025,361.1620,190.3813,754.708,063.109,965.40-12.58 %68.21 %50.64 %
สิงหาคม13,661.3824,232.3221,737.9410,919.108,726.109,618.6020.07 %63.99 %55.75 %
รวม 6 เดือน50,651.4894,795.16109,156.8368,299.2060,924.6049,311.90-34.84 %35.73 %54.82 %
รวม 12 เดือน113,154.44248,753.27232,927.53143,371.20120,140.70101,688.90-26.70 %51.70 %56.34 %