เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน44,264.7965,158.4444,330.3211,303.0010,025.0013,326.0074.47 %84.61 %69.94 %
ตุลาคม42,903.3642,763.1442,941.6210,684.4710,436.5610,798.4875.10 %75.59 %74.85 %
พฤศจิกายน53,581.7853,377.4438,845.8910,596.8510,431.009,909.0680.22 %80.46 %74.49 %
ธันวาคม42,216.4256,352.5237,717.469,669.399,460.008,708.0077.10 %83.21 %76.91 %
มกราคม39,466.34149,884.0651,417.128,572.3810,835.009,298.0078.28 %92.77 %81.92 %
กุมภาพันธ์36,028.6255,708.27466,677.259,561.229,547.0010,140.0073.46 %82.86 %97.83 %
มีนาคม40,189.4155,001.9662,873.8912,109.9816,435.0012,042.0069.87 %70.12 %80.85 %
เมษายน46,933.6227,413.4428,621.5111,137.0011,669.6810,162.9476.27 %57.43 %64.49 %
พฤษภาคม51,231.3453,351.5427,773.6611,373.8512,275.978,898.0077.80 %76.99 %67.96 %
มิถุนายน48,549.8851,748.1045,843.9412,451.009,559.9211,269.0074.35 %81.53 %75.42 %
กรกฎาคม79,925.4045,910.4740,395.0511,937.5210,684.0011,341.6585.06 %76.73 %71.92 %
สิงหาคม53,166.5876,260.3938,242.8912,284.0013,186.0010,599.0276.90 %82.71 %72.28 %
รวม 6 เดือน258,461.31423,243.87681,929.6660,387.3160,734.5662,179.5476.64 %85.65 %90.88 %
รวม 12 เดือน578,457.54732,929.77925,680.61131,680.66134,545.13126,492.1577.24 %81.64 %86.34 %