เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน41,593.1742,677.5632,040.9717,003.5917,150.3814,118.6759.12 %59.81 %55.94 %
ตุลาคม41,371.3941,467.3725,839.007,890.3315,191.0816,474.9480.93 %63.37 %36.24 %
พฤศจิกายน42,338.2538,791.9027,958.118,481.1016,257.6316,005.0479.97 %58.09 %42.75 %
ธันวาคม36,804.7437,043.6524,896.607,897.4015,442.5813,777.5178.54 %58.31 %44.66 %
มกราคม46,034.9531,627.1423,375.427,453.2316,088.9715,718.2983.81 %49.13 %32.76 %
กุมภาพันธ์35,820.8926,160.8822,394.288,199.2017,773.5814,877.8377.11 %32.06 %33.56 %
มีนาคม45,352.9624,169.5822,893.5310,666.6320,604.0018,508.2576.48 %14.75 %19.16 %
เมษายน38,047.5721,513.7219,974.4510,479.7516,193.1314,860.2972.46 %24.73 %25.60 %
พฤษภาคม37,522.4123,275.6314,462.779,284.4616,805.5115,430.6675.26 %27.80 %-6.69 %
มิถุนายน38,176.0424,963.019,962.419,078.6718,116.3616,884.3476.22 %27.43 %-69.48 %
กรกฎาคม39,980.9723,458.709,160.6918,611.7316,590.6417,626.4853.45 %29.28 %-92.41 %
สิงหาคม36,064.4023,280.3320,087.6218,360.7318,334.3816,579.4349.09 %21.25 %17.46 %
รวม 6 เดือน243,963.39217,768.50156,504.3856,924.8597,904.2290,972.2876.67 %55.04 %41.87 %
รวม 12 เดือน479,107.74358,429.47253,045.85133,406.82204,548.24190,861.7372.16 %42.93 %24.57 %