เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน83,178.0332,273.0434,251.0320,224.5820,411.7419,476.3775.69 %36.75 %43.14 %
ตุลาคม66,743.2528,930.6330,805.3717,880.2219,037.0317,890.9773.21 %34.20 %41.92 %
พฤศจิกายน64,667.7428,684.8428,996.0917,571.8815,621.6616,967.4172.83 %45.54 %41.48 %
ธันวาคม59,388.9927,346.8427,791.8013,818.3811,170.2513,657.3676.73 %59.15 %50.86 %
มกราคม55,228.7629,188.3825,056.7211,733.8712,172.6611,672.1878.75 %58.30 %53.42 %
กุมภาพันธ์60,389.5432,024.2930,742.4113,838.5413,203.1014,050.9377.08 %58.77 %54.29 %
มีนาคม55,750.3630,215.9733,867.4220,467.7621,899.0220,583.5663.29 %27.53 %39.22 %
เมษายน30,330.7023,284.0730,671.7819,827.5619,483.0816,844.2234.63 %16.32 %45.08 %
พฤษภาคม30,358.0231,693.3135,818.3322,178.3424,132.6919,525.1126.94 %23.86 %45.49 %
มิถุนายน28,186.4035,998.2433,097.2021,213.4121,408.9320,556.4224.74 %40.53 %37.89 %
กรกฎาคม27,451.6237,638.1531,051.5217,974.7321,361.5819,503.6934.52 %43.24 %37.19 %
สิงหาคม27,757.7637,099.3930,581.4818,861.9020,854.6221,446.4532.05 %43.79 %29.87 %
รวม 6 เดือน389,596.31178,448.02177,643.4295,067.4791,616.4493,715.2275.60 %48.66 %47.25 %
รวม 12 เดือน589,431.17374,377.15372,731.15215,591.17220,756.36212,174.6763.42 %41.03 %43.08 %