เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน47,810.2443,452.8354,402.729,986.639,153.8612,947.7579.11 %78.93 %76.20 %
ตุลาคม13,289.1613,180.7832,443.518,085.6612,265.2910,703.0039.16 %6.95 %67.01 %
พฤศจิกายน21,429.4422,800.8621,520.386,811.027,976.667,458.5468.22 %65.02 %65.34 %
ธันวาคม15,435.3820,339.5224,234.585,865.365,786.816,436.4362.00 %71.55 %73.44 %
มกราคม32,249.9133,871.6113,581.615,246.735,802.284,736.0083.73 %82.87 %65.13 %
กุมภาพันธ์28,394.5730,122.6218,902.215,586.896,683.366,383.8780.32 %77.81 %66.23 %
มีนาคม20,645.3540,305.1923,820.137,838.7010,497.248,909.9462.03 %73.96 %62.59 %
เมษายน14,186.9816,631.1223,781.737,763.899,150.297,855.4245.27 %44.98 %66.97 %
พฤษภาคม19,934.5224,078.0610,115.258,877.629,376.748,373.8255.47 %61.06 %17.22 %
มิถุนายน20,763.4533,528.2925,471.138,892.268,438.6210,570.8057.17 %74.83 %58.50 %
กรกฎาคม28,689.5742,293.2524,822.598,581.079,649.959,321.9670.09 %77.18 %62.45 %
สิงหาคม27,902.0778,489.3515,846.328,504.5510,298.878,793.9269.52 %86.88 %44.50 %
รวม 6 เดือน158,608.70163,768.22165,085.0141,582.2947,668.2648,665.5973.78 %70.89 %70.52 %
รวม 12 เดือน290,730.64399,093.48288,942.1692,040.38105,079.97102,491.4568.34 %73.67 %64.53 %