เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,399.353,364.303,565.651,371.001,012.001,445.0059.67 %69.92 %59.47 %
ตุลาคม3,344.643,376.903,279.891,076.00801.001,066.0067.83 %76.28 %67.50 %
พฤศจิกายน3,294.913,326.503,396.071,063.00893.001,095.0067.74 %73.15 %67.76 %
ธันวาคม3,270.042,960.303,766.23849.00842.001,517.0074.04 %71.56 %59.72 %
มกราคม3,347.023,351.703,751.52904.00915.001,161.0072.99 %72.70 %69.05 %
กุมภาพันธ์3,134.703,224.433,809.55972.001,027.001,509.0068.99 %68.15 %60.39 %
มีนาคม3,471.513,763.014,431.221,090.001,241.001,191.0068.60 %67.02 %73.12 %
เมษายน3,406.063,740.783,691.331,136.001,495.001,319.0066.65 %60.04 %64.27 %
พฤษภาคม3,689.333,512.113,684.921,821.00838.001,157.0050.64 %76.14 %68.60 %
มิถุนายน4,088.973,523.744,321.79984.00927.001,266.0075.94 %73.69 %70.71 %
กรกฎาคม3,431.063,284.364,028.98974.00777.001,936.0071.61 %76.34 %51.95 %
สิงหาคม3,321.173,416.044,122.86745.00840.001,569.0077.57 %75.41 %61.94 %
รวม 6 เดือน19,790.6619,604.1321,568.916,235.005,490.007,793.0068.50 %72.00 %63.87 %
รวม 12 เดือน41,198.7640,844.1745,850.0112,985.0011,608.0016,231.0068.48 %71.58 %64.60 %