เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,257.814,073.003,756.004.34 %
ตุลาคม4,232.673,689.0012.84 %
พฤศจิกายน4,331.363,544.0018.18 %
ธันวาคม3,860.603,790.001.83 %
มกราคม4,141.793,283.0020.73 %
กุมภาพันธ์4,282.073,133.0026.83 %
มีนาคม4,422.544,537.00-2.59 %
เมษายน4,457.743,193.0028.37 %
พฤษภาคม4,503.054,015.0010.84 %
มิถุนายน4,384.743,906.0010.92 %
กรกฎาคม4,375.044,124.005.74 %
สิงหาคม4,318.663,898.009.74 %
รวม 6 เดือน25,106.3021,512.0014.32 %
รวม 12 เดือน51,568.0745,185.0012.38 %