เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,731.063,978.834,011.137,866.354,895.085,456.00-354.42 %-23.03 %-36.02 %
ตุลาคม1,897.081,487.613,603.296,275.144,806.335,146.79-230.78 %-223.09 %-42.84 %
พฤศจิกายน1,616.131,737.253,690.325,367.854,455.054,649.44-232.14 %-156.44 %-25.99 %
ธันวาคม1,801.501,573.553,504.475,367.8536,833.024,359.88-197.97 %-2,240.76 %-24.41 %
มกราคม1,663.691,774.853,400.064,624.884,133.764,382.41-177.99 %-132.91 %-28.89 %
กุมภาพันธ์1,639.321,539.023,467.485,004.024,190.674,598.71-205.25 %-172.29 %-32.62 %
มีนาคม1,775.161,908.333,828.886,585.735,645.095,926.54-270.99 %-195.81 %-54.79 %
เมษายน2,029.952,025.443,890.706,204.456,007.695,594.63-205.65 %-196.61 %-43.79 %
พฤษภาคม1,720.362,070.734,059.496,595.215,979.245,866.00-283.36 %-188.75 %-44.50 %
มิถุนายน1,960.304,202.304,148.615,403.655,820.62-28.59 %-40.30 %
กรกฎาคม1,833.313,948.923,966.624,621.525,634.275,875.14-152.09 %-42.68 %-48.11 %
สิงหาคม1,854.414,009.984,021.854,905.495,906.215,763.32-164.53 %-47.29 %-43.30 %
รวม 6 เดือน10,348.7812,091.1121,676.7534,506.0959,313.9128,593.23-233.43 %-390.56 %-31.91 %
รวม 12 เดือน21,522.2730,256.8145,592.9093,890.0663,439.48-210.31 %-39.14 %