เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,184.565,365.155,460.657,739.005,775.005,376.00-49.27 %-7.64 %1.55 %
ตุลาคม5,219.495,633.125,548.166,630.004,884.004,750.00-27.02 %13.30 %14.39 %
พฤศจิกายน5,152.335,689.255,196.286,158.004,491.005,523.00-19.52 %21.06 %-6.29 %
ธันวาคม5,062.125,088.354,951.546,041.005,394.006,295.00-19.34 %-6.01 %-27.13 %
มกราคม4,992.015,513.975,223.775,429.005,721.003,520.00-8.75 %-3.75 %32.62 %
กุมภาพันธ์5,366.275,646.105,229.835,500.005,500.003,911.90-2.49 %2.59 %25.20 %
มีนาคม5,641.045,975.825,294.825,938.005,859.004,614.79-5.26 %1.95 %12.84 %
เมษายน6,133.305,947.085,635.206,001.006,633.004,414.572.16 %-11.53 %21.66 %
พฤษภาคม6,170.966,112.745,567.766,997.006,741.005,156.11-13.39 %-10.28 %7.39 %
มิถุนายน5,877.356,045.585,646.015,813.006,761.004,948.331.09 %-11.83 %12.36 %
กรกฎาคม5,910.765,721.635,558.175,477.006,281.004,409.467.34 %-9.78 %20.67 %
สิงหาคม5,787.185,817.875,515.685,464.005,727.004,990.255.58 %1.56 %9.53 %
รวม 6 เดือน30,976.7832,935.9431,610.2337,497.0031,765.0029,375.90-21.05 %3.56 %7.07 %
รวม 12 เดือน66,497.3768,556.6664,827.8773,187.0069,767.0057,909.41-10.06 %-1.77 %10.67 %