เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,500.005,163.004,500.00
ตุลาคม2,258.296,068.545,376.004,247.00-168.72 %
พฤศจิกายน2,265.766,190.825,206.003,993.00-173.23 %
ธันวาคม2,123.865,926.043,291.003,353.00-179.02 %
มกราคม2,575.836,977.004,651.002,777.00-170.86 %
กุมภาพันธ์2,329.908,286.004,467.003,542.00-255.64 %
มีนาคม6,248.005,468.006,220.00
เมษายน5,475.006,198.004,731.00
พฤษภาคม5,456.005,698.005,186.00
มิถุนายน5,405.005,373.006,074.00
กรกฎาคม5,149.004,892.006,261.00
สิงหาคม5,164.005,150.006,528.00
รวม 6 เดือน39,948.4028,154.0022,412.00
รวม 12 เดือน72,845.4060,933.0057,412.00