เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,714.093,672.763,923.921,974.001,703.001,815.0046.85 %53.63 %53.75 %
ตุลาคม3,598.603,635.233,676.961,865.001,841.001,869.0048.17 %49.36 %49.17 %
พฤศจิกายน3,753.463,672.763,773.001,961.001,794.001,629.0047.75 %51.15 %56.82 %
ธันวาคม4,128.953,848.743,594.641,870.001,473.001,622.0054.71 %61.73 %54.88 %
มกราคม4,440.764,613.643,471.161,743.001,647.001,428.0060.75 %64.30 %58.86 %
กุมภาพันธ์4,552.684,368.273,827.881,780.001,689.001,468.0060.90 %61.33 %61.65 %
มีนาคม4,927.554,939.834,157.162,214.002,014.001,826.0055.07 %59.23 %56.08 %
เมษายน4,886.754,790.094,033.681,860.002,385.001,828.0061.94 %50.21 %54.68 %
พฤษภาคม4,478.314,549.104,116.002,264.002,252.001,583.0049.45 %50.50 %61.54 %
มิถุนายน4,796.024,726.964,047.401,875.002,110.001,806.0060.91 %55.36 %55.38 %
กรกฎาคม4,386.864,413.613,951.361,783.001,988.001,976.0059.36 %54.96 %49.99 %
สิงหาคม4,606.544,618.024,006.241,763.001,758.001,664.0061.73 %61.93 %58.46 %
รวม 6 เดือน24,188.5423,811.4022,267.5611,193.0010,147.009,831.0053.73 %57.39 %55.85 %
รวม 12 เดือน52,270.5751,849.0146,579.4022,952.0022,654.0020,514.0056.09 %56.31 %55.96 %